Mladinska soba v 4. vzgojni skupini

V 4. vzgojni skupini smo v začetku šolskega leta začeli s prenovo hobike v mladinsko sobo.

Tako smo vzgojitelji 4. vzgojne skupine skupaj z mladostniki najprej izpraznili sobo, nato pa začeli z odstranjevanjem barve.

Nadaljevali smo s kitanjem stene, nato smo jo zbrusili in sledilo je barvanje.

Med temi procesi smo se z mladostniki pogo varjali kaj si želimo v sobi, saj je namen da se v sobi dobro počutijo.

V lesni delavnici smo naroči li dve omari.

Hišniki so nam uredili električno napeljavo, vzgojitelji pa so poskušali dobiti kakšno donacijo. Tukaj so se odzvali:

Odvetniška pisarna Senica (Katarina

Kresal) z donacijo 250 evrov s katero smo kupili preprogo, pisarniški stol, lučke, udobno odejo, uro in kaktuse.

Pisateljica Milena Miklavčič z donacijo udobnega gugalnika.

Lara Tuma z donacijo sedežne vreče.

Monika Selman in Miha Golobič z donacijo druge sedežne vreče.

Andrej Pivk z izdelavo klopi in stojala za slušalke.

Hvala pa tudi osebju Strokovnega centra Planina za fleksibilnost in možnost, da se tovrstni projekti lahko zgodijo. Skozi proces dela so mladostniki pridobivali delovne navade, učili so se timskega dela, načrtovanja in sodelovanja.

V ponedeljek, 15. 11. 2021 pa smo končno dočakali otvoritev sobe. g. Mojca Centrih je v imenu ravnateljice Leonide Zalokar prerezala trak in tako so si vsi ogledali ureditev naše sobe. V dnevni sobi pa so vsi obiskovalci lahko videli proces nastanka mladinske sobe. Zahvalili bi se tudi kuharicam in mladostnicama na praksi za odlične piškote.

Tako. Soba bo namenjena za koristno preživljanje časa.

V prvi vrsti ima prednost delo za šolo, nato vodene delavnice (smo že začeli z učenjem kitare), pogovori, poslušanje glasbe, branje in ogled kakšnega filma.

Sedaj pa naprej. Soba se bo še porisala in verjetno se bomo lotili kakšnega novega projekta.

               

                                                                                                                                                      Andrej Pivk