Orodje za dostopnost

Dnevni in poldnevni programi

»O tem kako razumeti svojo mladino, se sprašuje vsaka generacija znova. Na vprašanje dobi odgovore, ki so v enem delu vsaj podobni, v drugem pa jih oblikujejo značilnosti »duha časa«, ki ga živimo vsakokrat vsaj delno drugače. Zato ne moremo govoriti o otroku ali mladini nasploh. Govorimo lahko le o posameznem otroku, ki živi  v nekem družbenem kontekstu, v konkretni družini, nekem okolju in ga zaznamujejo ter v razvoju oblikujejo le njemu lastne izkušnje (Kobolt, 2010, str.13)«

V kontekstu našega strokovnega centra zgornji zapis pomeni, da ne moremo vsem otrokom in mladostnikom ponuditi enakih programov, saj se zaradi individualnih razlik, pojavljajo potrebe po različnih pristopih, ter tudi, da moramo z duhom časa razvijati nove in inovativne programe.

Eden od teh je dnevni program, ko otrok ali mladostnik del dneva preživi v strokovnem centru, del dneva pa doma. 

Dnevni programi so namenjeni otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo različne oblike vzgojno izobraževalne pomoči, ki jih dnevno izvajamo znotraj strokovnega centra. Obenem ti otroci in mladostniki izkazujejo zmožnost razmeroma samostojnega življenja v domačem okolju ter imajo doma  primerno urejene  bivanjske razmere in zadovoljivo urejeno družinsko situacijo.

Izvajamo štiri oblike dnevnih programov in sicer:

  - interna zavodska šola/popoldanski vzgojni program v  zavodu/spanje doma,

  - interna zavodska šola/popoldan doma/spanje v zavodu,

  - interna zavodska šola/popoldan doma/spanje doma

  - zunanja šola/popoldanski vzgojni program v zavodu/spanje doma.

V okviru interne zavodske šole izvajamo tudi pripravo na pridobivanje ocen za tiste, ki se šolajo po pedagoški pogodbi na zunanjih šolah.

V okviru dnevnega programa nudimo individualizirano vzgojno-izobraževalno delo, ki se izvaja na podlagi individualnega načrta, katerega za vsakega posameznika pripravi strokovna skupina.

Poleg rednega šolskega in/ali vzgojnega programa v okviru poldnevnih programov nudimo še:

  - Psihoterapevtsko obravnavno

  - Vključitev v športni program

  - Vključitev v terapevtsko ustvarjalni program

  - Možnost dela z otrokovo/mladostnikovo družino

  - Vključitev v pridobivanje obrtnih znanj

  - Različne terapije z živalmi

Dnevni program spodbuja samostojnost posameznika in gradi na njegovih močnih področjih. Kombinira nudenje vzgojno izobraževalne pomoči znotraj strokovnega centra ob istočasnem razvijanju samostojnosti v domačem okolju otroka oziroma mladostnika.

 

Kobolt, A. idr. (2010). Izstopajoče vedenje in pedagoški odzivi (socialno pedagoške teme, 08). Ljubljana: Pedagoška fakulteta